Kooperatif, Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği yönetim kurulu tarafından 04/09/2014  yılında S.S Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifiadıyla kuruldu.

  Bugünün şartlarında tarım alanlarına baktığımızda  küçük üreticinin kendisini, koruyabileceği, üretimine devam edebileceği, yegane kurumsal yapı; tarımsal kalkınma kooperatifleridir noktasından hareketle bu kooperatifi kurduk.

Kooperatifimizin amacı ;

– Süs bitkisi sektöründe üretimden, pazarlamaya bir ihtisas kooperatifi olmaktır.

– Bir diğer önemli nokta, küçük üretim yapan insanların(işletmelerin), sahip olamayacağı, araç, gereç ve diğer tarımsal girdi ekipmanlarının temin edilebileceği bir makine parkı kurmak  ve ortakların üretim ile ilgili alet ve edevatın bulunduğu koop  tarım marketini kurmak ve işletmek.

– Diğer önemli hedefimizde, sektör aktörü küçük üreticilerin, üretim maliyetlerinin düşürülmesi için kooperatif olarak ihtiyaç olan malzemeleri; torf, saksı, gübre vb. malzemelerin toptan satın alıp, ortaklara dağıtma faaliyetlerinde bulunmak.

– Kooperatif ortaklarının, sosyal ve kültürel konularda bilgilerinin artırılması için, eğitim çalışmaları yapmak, yurt içi ve yurt dışına geziler düzenlemek (sektör havzalarına).

-Kurumsal olarak üniversiteler ve okullarla ortak çalışmalar yapmak.